Læs vores privatlivspolitikPrivatlivspolitik

Ungt par købte hus på landet: - Nu frygter vi at komme til at bo midt i en molergrav

Rikke Støvlbæk Svenningsen vil kæmpe for, at regionen dropper planlagt graveområde ved Erslev

Rikke Støvlbæk Svenningsen vil kæmpe for, at regionen dropper planlagt graveområde ved Erslev
Området her langs vejen Tøving Syd udgør en del af det cirka 80 hektar store område nord for Erslev, der i regionens Råstofplan 2016 er udlagt som interesseområde for molergravning. Foto: Bo Lehm
Rikke Støvlbæk Svenningsen vil kæmpe for, at regionen dropper planlagt graveområde ved Erslev
Regionen foreslår at ændre områdets status fra interesseområde til graveområde. Det bekymrer parret Rikke og Thomas Svenningsen, der for to år siden købte hus på Tøving Syd. Foto: Bo Lehm

THY-MORS: - Vi er jo unge mennesker, der gerne vil se vores fremtid her. Det er lidt svært, når vi ikke ved, om her skal graves moler om 10 år, eller måske om 200 år.

Det siger Rikke Støvlbæk Svenningsen, der bor sammen med sin mand Thomas Svenningensen og parrets lille datter på en landejendom på Tøving Syd. Parret købte huset for to år siden, og dengang vidste de ikke, at området nord for Erslev er udlagt som interesseområde for molergravning.

Det blev det i forbindelse med vedtagelsen af Region Nordjyllands Råstofplan 2016. Nu lægger regionens embedsfolk op til, at et cirka 80 hektar stort område ændrer status i den ny Råstofplan 2020 til egentligt graveområde.

- Vi frygter at komme til at bo midt i en molergrav. Vi vil helst ikke ende som det der hus ude i Sindbjerg, hvor der er gravet hele vejen rundt. Det er simpelthen ikke ønsketænkning, at der skal være støv og tung trafik, når man har købt et nyt hus og har nogle drømme om at forbedre på det, siger Rikke Støvlbæk Svenningsen.

Regionen foreslår at ændre områdets status fra interesseområde til graveområde. Det bekymrer parret Rikke og Thomas Svenningsen, der for to år siden købte hus på Tøving Syd. Foto: Bo Lehm

Regionen foreslår at ændre områdets status fra interesseområde til graveområde. Det bekymrer parret Rikke og Thomas Svenningsen, der for to år siden købte hus på Tøving Syd. Foto: Bo Lehm

Hun og hendes mand har derfor fået hjælp af en rådgivende ingeniør til at lave et langt og grundigt høringssvar til Region Nordjylland i forbindelse med, at forslaget til Råstofplan 2020 har været i offentlig høring. Her påpeges det blandt andet, at der er særlige drikkevandsinteressser i området, som regionen ifølge indsigelsen ikke har taget tilstrækkelige hensyn til. Der rejses også kritik af, at regionen med den ny råstofplan er i gang med at udlægge molerressourcer nok til 200 års forbrug, ifølge regnestykket i indsigelsen.

- Det er jo en meget lang tidshorisont. I virkeligheden vil Imerys jo hellere grave tæt på fabrikken, så derfor mener vi, at man bør pille Erslev ud af råstofplanen. Det vil vi virkelig kæmpe for, siger Rikke Støvlbæk Svenningsen.

Hun håber, at politikerne som minimum vælger at fastholde, at Erslev skal forblive interesseområde og ikke skifte status til graveområde.

Morsø Kommune har i sit høringssvar til regionen ønsket, at graveområdet ved Erslev bliver reduceret af hensyn til beboerne i de i alt 14 ejendomme, der ligger inden for graveområdet.

RÅSTOFPLAN 2020

Region Nordjyllands Forslag til Råstofplan 2020 var i offentlig høring i perioden 6. marts til 1. oktober.

Der er indkommet 101 bemærkninger til forslaget, både fra statslige myndigheder, kommuner, interesseorganisationer, museer og borgere. Blandt bemærkningerne er der også indkommet 11 nye forslag til graveområder.

Regionsrådets klima- og miljøudvalg har Råstofplan 2020 på dagsordenen onsdag, hvorefter sagen går videre forretningsudvalget og regionsrådet.

Administrationen anbefaler, at politikerne beslutter, at de nye forslag til graveområder samt forslag, hvor der er lagt op til større ændringer, kommer ud i en supplerende høring i perioden 5. januar til 2. marts 2021.

Kommunen ønsker samtidig, at et område på cirka 40 hektar ved Skarrehage ændrer status fra interesseområde til graveområde. Det påpeges dog, at en mindre del af området skal reserveres til en kommende udvidelse af fossil- og molermuseet.

Molervirksomheden Imerys, hvis fabrik ligger på Skarrehagevej, presser selv på for at få ændret områdets status til graveområde. Virksomheden har fået foretaget en geofysisk kortlægning af arealet for at afdække forekomsten af moler.

Administrationen i regionen indstiller derfor til regionspolitikerne, at Skarrehage Øst medtages som graveområde i den ny råstofplan.

Miljøstyrelsen har bemærket, at området bør afgrænses, så den nordlige del ikke udlægges som graveområde af hensyn til landskabet.

Forslaget til Råstofplan 2020 har været i offentlig høring fra 6. marts og indtil 1. oktober. Høringsperioden blev forlænget flere gange.

Politikerne i regionsrådets klima- og miljøudvalg har sagen på dagsordenen onsdag, hvorefter den går videre til forretningsudvalget og regionsrådet.